Date

January 31

January 31

October 25

August 10-14

March 29

October 23

September 11

Event

Three Hierarchs 2010 Presentation 2

Three Hierarchs 2010 Presentation 1

OXI Day 2009 Presentation

Panagia's Garden 2009

Greek Independence Presentation 2009

OXI Day 2008 Presentation

First Day of Classes

 

 

Click below to hear our OXI Day Program:

Introduction: Mrs. Voula Polychronopoulos

Once Again: Panagiota Karellas

Oh Our Country!: Kostas Tingos and Stelios Pistoftzian; George Sarris; Demetris Kokoros

The Greek Flag: Kostas Razis

The Flag: Anastasia Kyratzoglou; Demetris Kalmonidis

The Celebration of OXI: Chloe Tingos

The Forty: Marina Karalis

The Children of Greece: Pangiota Colivas

No More Wars: Fotini Savidis

October 28: Fotini Savidis; Billy Kopellas